dudo kemol: China Top 10 Rivers map

Source: www.enchantedlearning.com